Baggrund og dokumentation for Green Key og kriterierne


Green Key Picture 18

I forbindelse med revision og udvikling af kriterier har det været hensigten at følge principperne for type 1 miljømærker samt at udviklingen af kriterierne er livscyklusbaseret og at Green Key følger anbefalingerne fra Forbrugerombudsmandens vejledning om grøn markedsføring. Derfor er der bl.a. gennemført en åben og gennemskuelig høringsproces i forbindelse med revisionen af kriterierne samt offentliggjort baggrundsdokumentation for ordningen og kriterierne.

Nedenfor kan du læse yderligere om processen, baggrundsinformation og indholdet af kriterierevisionen.

Baggrundsdokumenter

Revisionen og høring