Sikring af overholdelse


Green Key Picture 13

Hvis en virksomhed ikke lever op til alle krav eller ikke indsender passende dokumentation, får de besked på at sørge for, at der bliver sat gang i aktiviteter, så virksomheden igen lever op til alle krav. I sidste ende kan styregruppen tage Green Key fra virksomheden, hvis den ikke lever op til sine forpligtelser.