Løbende dokumentation


Green Key Pictures 3

En Green Key virksomhed skal løbende indsende dokumentation i form af miljømål, handleplaner, opgørelser, energirapporter, økologiregnskab, affaldsplaner etc. Samtidig bliver kriterierne løbende strammet. Det sikrer, at der fortsat er fremdrift i miljøarbejdet og at virksomheden sætter gang i nye initiativer, som kommer miljøet til gode.