We save water - Vi sparer på vandet


Green Key Picture 14

We use water saving taps

In the past around 8-12 liters of water were used for every minute we washed hands. With new water-saving faucets brands you do not feel a big difference - even if only 3-6 liters each minute pour out.

For each room washing saves up to 5,000 gallons of water a year and a half million gallons of water for a hotel with 100 rooms. A sink in the restroom saves up to 100,000 liters of water per year and another 50,000 liters if the sink has a sensor.

By selecting a Green Key business you are already helping to saving / preserving water. You can save even more by not letting the tap run unnecessarily, for example it may be turned off when brushing your teeth or soaping yourself. Who do we save water?

Vi benytter vandbesparende vandhaner

Førhen blev der brugt omkring 8-12 liter vand for hvert minut vi vaskede hænder. Med nye vandbesparende armaturer mærker du ikke den store forskel – selvom der kun kommer 3-6 liter ud per minut.

For hvert værelsesvask spares der op mod 5.000 liter vand om året og en ½ million liter vand for et hotel med 100 værelser. En håndvask på offentligt toilet sparer op mod 100.000 liter vand om året og yderligere 50.000 liter hvis vasken har sensor.

Ved at vælge en Green Key virksomhed er du allerede med til at spare på vandet. Du kan spare yderligere ved ikke at lade vandhanen løbe uden grund fx kan den slukkes, når du børster tænder eller sæber dig ind. Hvorfor sparer vi på vandet?