We save water - Vi sparer på vandet


Green Key Picture 14

Why do we save water?

There is less clean water - both in Denmark and the rest of the world. We will be more people on the planet, all of whom need water. We cannot continue to use water as we did before. We must think differently, if clean water is to remain for us and our descendants.

Fortunately, we can save water without sacrificing appreciably beyond our daily lives - and your experi-ence with us. New water-saving products and forethought save a lot of water. These we use in a Green Key business. The Dual Flush Toilets hotel can save about 1 million. liters of water per year and further up to 1 million. liters of water by having water-saving showers and faucets.

Help us save water by not flushing the toilet too often and use dual flush, when possible. Do not leave water running for no reason and let us know if there are running toilets or dripping taps.

Hvorfor sparer vi på vandet?

Der bliver mindre rent vand – både i Danmark og i resten af verden. Vi bliver flere mennesker på kloden, som alle skal bruge vand. Vi kan ikke fortsætte med at bruge vand, som vi gjorde før. Vi må tænke anderledes, hvis der forsat skal være rent vand til os og vores efterkommere.

Heldigvis kan vi godt spare på vandet uden at det går mærkbart ud over vores dagligdag – og jeres oplevelse hos os. Nye vandbesparende produkter og omtanke sparer meget vand. Det benytter vi os af på en Green Key virksomhed. Med dobbeltskyllende toiletter kan hotellet spare omkring 1 mio. liter vand om året og yderligere op mod 1 mio. liter vand ved at have vandbesparende brusere og vandhaner.

Hjælp os med at spare på vandet ved ikke at skylle for tit på toilettet og benytte det lille skyl, når det er muligt. Lad ikke vand løbe uden grund og giv os besked, hvis der er løbende toiletter eller dryppende haner.