Waste in rooms - Affald på værelser


Green Key Pictures 1

We sort the waste in the room

We want to make it easy for you to sort your waste. Please place newspapers, paper, cans, plastic and glass bottles beside the waste bin in your room and used batteries on the table. We'll do the rest.

As a Green Key business, we make special efforts to preserve the environment. We sort waste into ‘regular’ and ‘environmentally harmful’, so that as much as possible gets recycled and does not harm the environment. Why do we sort the waste?

Vi sorterer affaldet på værelset

Vi gør det let for dig at sortere dit affald. På værelset kan aviser, papir samt dåser, plastik- og glasflasker stilles ved siden af skraldespanden og brugte batterier lægges på bordet. Så skal vi nok sørge for resten.

Som Green Key business gør vi en indsats for at passe på miljøet. Vi sorterer almindeligt og miljøfarligt affald, så mest muligt genanvendes og ikke skader miljøet. Hvorfor sorterer vi affaldet?