Waste in meetingrooms - Affald i møderum


Green Key Pictures 1

We sort the waste

We want to make it easy for you to sort your waste. Please place newspapers and paper in special bins and put cans, plastic and glass bottles and used batteries on the table.

As a Green Key business, we make special efforts to preserve the environment. We sort our waste into ‘regular’ and ‘environmentally harmful’ in order for as much recycling and environmental protection ad possible. Why do we sort the waste?

Vi sorterer affaldet

Vi gør det let for dig at sortere dit affald. I mødelokaler lægges aviser og papir i særligere beholdere, mens dåser, plastik- og glasflasker stilles på bordene. Øvrigt affald lægges i de almindelige affaldsspande.

Som Green Key virksomheden gør vi en indsats for at passe på miljøet. Vi sorterer almindeligt og miljøfarligt affald, så mest muligt genanvendes og ikke udgør skade på miljøet. Hvorfor sorterer vi affaldet?