We sort waste - Vi sorterer affald


Green Key Pictures 1

Why do we sort the waste?

We sort waste, because we want to protect the environment. In the future, there will be more people on the planet, who will leave more waste, and we have a lifestyle that produces more waste. We need to think differently if we want to reduce the amount and impact of the waste.

Fortunately, we can reduce, use and reuse waste. The more we sort the waste, the more can be recycled. Newspapers become recycled, returnable bottles used again and batteries emit no mercury in nature. Food waste is transformed into biogas and waste that can´t be sorted, is burned and gives energy used to heat our houses.

Sorting waste also ensures that you, we and those who retrieve are not hurt when handling the waste.

Hvorfor sorterer vi affaldet?

Vi sorterer affaldet, fordi vi først og fremmest ønsker at passe på miljøet. Vi bliver flere mennesker på kloden, som alle efterlader mere affald, og vi har en livsstil, som giver mere affald. Vi bliver nød til at tænke anderledes, hvis vi ønsker at nedbringe mængden og konsekvenserne af affaldet.

Heldigvis kan vi godt nedbringe, bruge og genbruge affaldet. Jo mere vi sorterer affaldet, jo mere kan genanvendes. Aviser bliver til genbrugspapir, pantflasker benyttes igen og batterier udleder ikke kviksølv i naturen. Madaffald bliver til biogas, og det affald, som ikke kan sorteres, brændes og giver energi, som bruges til at varme vores huse.

Sortering af affald sikrer også, at I, vi og dem som henter affaldet ikke kommer galt af sted i forbindelse med håndteringen af affaldet.