Environmtally friendly food / Miljøvenlig mad og drikke


Green Key Picture 10

We save food waste - not on your experience

The environmental benefits of reducing food waste. Food waste costs the Danes 16 billion crowns each year and estimated 303,000 tons of edible food is discarded in the food sector each year.

As a Green Key business we make an effort to reduce food waste in the procurement, preparation, serving and finishing. This way you automatically save energy, water, raw materials and transportation without compromising your experience and taste. Enjoy our food - but do not take too much if you cannot eat it. Why save on food waste?

Vi sparer på madspildet - ikke på madoplevelsen

Det gavner miljøet at nedbringe madspildet. Madspild koster danskerne 16 milliarder kr. om året, og det anslås, at 303.000 tons spiselige fødevarer hvert år kasseres i fødevaresektoren.

Som Green Key virksomhed gør vi en indsats for at nedbringe madspildet i forbindelse indkøb, tilberedning, servering og efterbehandling. Dermed er du automatisk med til at spare energi, vand, råvarer og transport uden, at det går ud over din oplevelse og smagen. Nyd vores mad – men tag ikke for meget, hvis du ikke kan spise det. Hvorfor nedbringe madspildet?