Miljøvenlig mad og drikke - Environmtally friendly food


Green Key Picture 10

Why take the environment for food and drink?

You will of course get good food at this Green Key business. But we do an effort to make food more environmentally friendly and to reduce food waste. We are more and more people on the planet, and fewer resources. Therefore, we must reduce the environmental burden while we get something to eat. Fortunately, we can cook delicious and food that are more environmentally friendly than before. This can be done by using organic, seasonal, local and free-range ingredients. We want to make it easy for you to care for the environment - even when you are eating.

Why buy and eat organic?

Ecology/organic is food produced without pesticides. Ecology is also your guarantee against genetically modified food and feed. And then give organic production both cleaner groundwater and a more diverse nature. Why buy seasonal products? Fruits and vegetables purchased outside of their natural season is often grown in heated greenhouses, has been in cold storage or transported to the country from afar, giving a greater environmental impact.

Why buy local?

Transportation of goods plays a major role in the food carbon footprint. Danish and local fruits and vegetables have a short way from farm to fork.

Why reduce food waste?

It benefits the environment and saves money by reducing food waste. Studies show that 540,000 tons of edible food each year is thrown out in Denmark, and food waste costs Danish consumers annually 16 billion. Food waste in Danish canteens, caterers, hotels, cafes, restaurants and catering companies are total 94 000 tonnes per year, equivalent to 419 million. AUD Food waste can also be used as a resource in the form of energy production from biogas.

Why do we save on bottled spring water?

A lot of water has been used for the production of bottles and in the filtration of mineral water, where it is estimated that two liters of water is wasted for each liter, is filtered. Buying bottled water uses 1500 times more energy to produce, as an equal amount from the tap and every year is about 1.5 million tons of plastic is used for the production of water bottles for the global market. In addition, more than 80 percent of PET water bottles thrown in the trash instead of being recycled or end up in the wild.

Hvorfor tænke på miljøet i forbindelse med mad og drikke?

Du får naturligvis serveret god mad på denne Green Key virksomhed, og vi gør en indsats for at gøre maden mere miljøvenlig og nedbringe madspildet. Vi bliver flere og flere mennesker på kloden, og der bliver færre ressourcer. Derfor skal vi nedbringe miljøbelastningen samtidig med, at vi får noget at spise. Heldigvis kan vi godt tilberede lækker og mad som er mere miljøvenligt end tidligere. Det kan ske ved at bruge økologiske-, årstidens-, lokale- og frilandsråvarer. Vi ønsker at gøre det let for dig at passe på miljøet – også når du spiser.

Hvorfor købe og spise økologi?

Økologi er mad, som er produceret uden sprøjtemidler. Økologi er også din garanti mod gensplejset mad og foder. Og så giver økologisk produktion både renere grundvand og en mere mangfoldig natur. Hvorfor købe årstidens produkter? Frugt og grønt købt uden for deres naturlige sæson er ofte dyrket i opvarmede væksthuse, har ligget på kølelager eller er transporteret til landet langvejs fra, hvilket giver en større miljøpåvirkning.

Hvorfor købe lokalt?

Transport af varer spiller en stor rolle for fødevarernes klimaaftryk. Dansk og lokalt frugt og grønt har kort vej fra jord til bord.

Hvorfor nedbringe madspildet?

Det gavner miljøet, og der spares mange penge ved at nedbringe madspildet. Undersøgelser viser, at 540.000 tons spiseligt mad hvert år bliver smidt ud i Danmark, og madspild koster danske forbrugere 16 milliarder kroner årligt. Madspildet i danske kantiner, storkøkkener, hoteller, caféer, restauranter og catering selskaber er samlet 94.000 ton om året svarende til 419 mio. kr. Madaffald kan også bruges som en ressource i form af energiproduktion fra biogas.

Hvorfor sparer vi på kildevand på flasker?

Der bruges masser af vand til fremstilling af flasker og ved filtreringen af kildevand, og det anslås at to liter vand går til spilde for hver enkelt liter, der filtreres. Købevand på flaske bruger 1.500 gange så megen energi at producere, som en tilsvarende mængde fra vandhanen og hvert år går omkring 1,5 millioner tons plast til produktion af vandflasker til det globale marked. Desuden bliver mere end 80 procent af PET vandflasker smidt i skraldespanden eller ender i naturen i stedet for at blive genbrugt.