We save energy - Vi sparer på energien


Green Key Picture 12

We save energy - not indoor climate

As a Green Key business we make an effort to save energy - also for ventilation. This is done with an optimized operation and intelligent management of ventilation, so you have good indoor air quality in our buildings.

We make it easy for you to save energy without sacrificing your experience and comfort. Why?

Vi sparer på energien - ikke på indeklimaet

Som Green Key virksomhed gør vi en indsats for at spare på energien – også i forbindelse med ventilationen. Det sker med en optimeret drift og intelligent styring af ventilationen, så I har et godt indeklima i vores bygninger.

Vi gør det let for dig at spare på energien uden, at det går ud over din oplevelse og komfort. Hvorfor?