We save energy - Vi sparer på energien


Green Key Picture 12

We save energy - not heating or cooling

As a Green Key business we make an effort to save energy - without it being too hot or cold. We do this by using better insulation, energy-saving windows and intelligent control of heating and cooling and a staff who knows how to save energy. Turn down the heat if you open windows.

We make it easy for you to save energy without sacrificing your experience and comfort. Why?

Vi sparer på energien - ikke på varmen eller afkølingen

Som Green Key virksomhed gør vi en indsats for at spare på energien – uden at det bliver for varmt eller koldt. Det sker med bedre isolering, energiruder og intelligent styring af varme og køl og ved at personalet ved, hvordan de sparer på energien. Skru ned for varmen, hvis du åbner vinduer.

Vi gør det let for dig at spare på energien uden, at det går ud over din oplevelse og komfort. Hvorfor?