We save energy - Vi sparer på energien


Green Key Picture 12

We save energy - not light

As a Green Key business we make an effort to save energy - not the light. We use low-energy lighting, sensors and intelligent control of light.

Fortunately, we can save power without compromising our daily lives - or your experience with us. New types of light, the use of intelligent control as sensors, key cards and timing supplemented by increased use of daylight and wisely save a lot of energy. Switch off the light the places where there is no need. We make it easy for you to save energy without sacrificing your experience and comfort. Why?

Vi sparer på energien - ikke på lyset

Som Green Key virksomhed gør vi en indsats for at spare på energien – ikke på lyset. Det sker ved at bruge lavenergibelysning, sensorer og intelligent styring af lyset. Heldigvis kan vi godt spare på strømmen uden at det går ud over vores dagligdag – og jeres oplevelse hos os. Vi benytter nye lystyper, brug af intelligent styring som sensorer, nøglekort og tidsindstilling suppleret med øget brug af dagslys og omtanke Sluk lyset de steder, hvor der ikke er behov. Vi gør det let for dig at spare på energien uden, at det går ud over din oplevelse og komfort. Hvorfor?