We save chemicals - Vi bruger mindre kemikalier


Green Key Picture 15

Why do we save on laundry detergent and water?

You will of course always clean towels, linens and rooms. However, in many cases laundry is washed which are not dirty or spent. When washing and cleaning we use very clean water and chemicals that pollute our groundwater. Electricity consumption in the production will increase CO2 consumption and packaging increases the amount of waste.

Fortunately, washing machines use less water, electricity and detergent. At the same time the products haves become more environmentally friendly, they are better dosed and attempts are made to reduce packaging including with more concentrated products. But it does not change the fact. Less laundry means less impact on the environment.

Why do we save on soap and shampoo?

We use energy, water, plastic and various natural as well as unnatural substances to make soap, shampoo and other grooming products. Some products contain chemicals and fragrances that damage the environment and may give you allergies. The package provides waste and production of the products increase the CO2 footprint.

Fortunately, processes and resources become more environmentally friendly and as a Green Key business we do an effort to minimize waste and packaging. In some places, we use containers for soap and shampoo to avoid or reduce packaging and at the same time you get the exact amount of soap or shampoo that you need.

Other places where there is soap and shampoo in small packages, you can use it one or several days if it is not empty. Some sites collected soap and shampoo and reused in other areas, and more places are making efforts to use more environmentally friendly packaging.

Hvorfor sparer vi på vasketøj, rengøringsmidler og vand?

Du får naturligvis altid rene håndklæder, sengetøj og værelser. Men i mange tilfælde vaskes vasketøj, som ikke er beskidt eller brugt. Ved vask og rengøring bruges meget rent vand og kemikalier, som forurener vores grundvand. El-forbruget i forbindelse med fremstilling giver et øget CO2-forbrug og emballagen øger affaldsmængden.

Heldigvis bruger vaskemaskiner mindre vand, el og mængden af vaskemidler. Samtidig er midlerne blevet mere miljøvenlige, de bliver bedre doseret, og der forsøges at nedbringe emballagen bl.a. med mere koncentrerede produkter. Men det ændrer ikke på, at jo mindre vasketøj – jo mindre belastes miljøet.

Hvorfor sparer vi på sæbe og shampoo?

Det bruges energi, vand, plastik og forskellige naturlige såvel som unaturlige stoffer til at fremstille sæbe, shampoo og andre plejeprodukter. Nogle produkter indeholder kemikalier og parfume, som skader vandmiljøet og kan give dig allergi. Emballagen giver affald og fremstillingen af produkterne giver en øget CO2-belastning.

Heldigvis er processerne og midlerne blevet mere miljøvenlige og som Green Key virksomhed gør vi en indsats for at minimere mængden af spild og emballagen. Nogle steder bruger vi en beholder til sæbe og shampoo, så vi undgår eller nedbringer emballagen, og du får præcis den mængde sæbe eller shampoo, som du har brug for. Andre steder, hvor der er sæbe- og shampoo i små pakker, får du mulighed for at bruge det en eller flere dage, hvis det ikke er brugt op.

Nogle steder indsamles sæbe og shampoo og genbruges på andre områder, og flere steder gøres der en indsats for at benytte mere miljøvenlig emballage.